Marcin Rubiś ze swoim dziesiątakiem jednostronnie koronnym, strzelonym na Kotlarni,
z podchodu, wieczorem o 17:30, 21.09.2012. Byk miał 6 lat i ważył w skupie 118 kg.