Dzik strzelony przez Michała Świerkota na polowaniu zbiorowym 8.12.2012.