Zostałem powołany do Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa przy Okręgowej Radzie Łowieckiej.
Od lewej: Marek Filipczyk, Lesław Domogała, Adam Gorywoda, Jerzy Szołtys, C. Domogała, Tomasz Kędziora, Tadeusz Michalski, Krzysztof Gut, Helena Łaska, M. Kędziora, Andrzej Otrębski, Krystyna Kuś, Antoni Łaska.