Pierwszy byk w tym sezonie, strzelony przez Bernarda Franika 28.08.2014. o godz. 5:50.