Rok 1978.

Od lewej:
Andrzej Ciemniewski,
Stanisław Kołecki
i Bim aportujący kaczkę.