Prezes
Wieloletni Prezes naszego Koła Stanisław Dobkiewicz.