Przed zbiórką
Od lewej:
Zygmunt Piotrowski,
Andrzej Ciemniewski,
Alfred Marek.