Byk daniel Grzesia

Drugi byk daniel strzelony w naszym polno-leśnym obwodzie dnia 24.10.1999r. o godz. 7 10
przez Kolegę Grzegorza Tumułkę.