Dzielny jamnik Dosia
Kol. Mariusza Janeckiego
wygląda z ambony