Dyplom Tajnej Kapituły

Rok 1955.

W tamtych latach myśliwym chciało się bawić łowiectwem również poza polowaniem,
mieli siłę, wolę i wytrwałość aby tworzyć na przykład takie dyplomy


Następny dyplom