Łaciaty dzik Bernarda

Łaciaty dzik strzelony przez Kolegę Bernarda Franika
dnia 2 września 1995r.