Dwunastak strzelony 22.09.93r. na Borowcu przez Kol. Grzegorza Tumułkę.