Rok 1998.

Lis strzelony przez
Kol. Grzegorza Tumułkę.