Zbliżał się
koniec wieku.

Dla mnie był to
czas zadumy...
przemyśleń...
wątpliwości...
nadziei...