Krzysiek Ciemniewski
ze swoim
137 kilogramowym
odyńcem,
strzelonym latem
1989r.