Magister Kokoszyński
Magister Kokoszyński, myśliwy z minionej epoki,
o tradycjach, kulturze i niepowtarzalnym stylu bycia dawnej polskiej szlachty.