Fragmenty pierwszej strony listy członków Koła z roku 1978.
Tak wielu z tych Kolegów już nie ma...