Fragmenty drugiej i trzeciej strony listy członków Koła z roku 1978.
W tym roku wstąpiłem do koła, ale na liście jeszcze mnie nie ma. Jest mój tata. Zapisał się dla mnie...