Myłkus strzelony przez Kol. Mariusza Janeckiego - wrzesień 2001r.