Dwie słonki
Dwie słonki Kolegi 
Grzegorza Tumułki 
w roku 1998.