Rok 1993 na Walkowni. Od lewj: Krzysiek Polończyk i ja, leżą bracia Krzysiek i Zbyszek,
a na krześle ich ojciec Andrzej Ciemniewski.