Od lewej: Dziura, Dobkiewicz, Kleisst, Szklorz, Piotrowski (za lufami) Ciemniewski A. (bokiem),
Błaszczyński, Wojciechowski (tyłem), Kokoszyński, Marek (bokiem), Nowak. Lata 1960-70?