Kolega Pelc z kaczkami

i kurkową dubeltówką

- lata sześćdziesiąte.