Od lewej Koledzy:

Piotrowski, Kołecki,

Błaszczyński i Klimek.

- lata 1960 - 70 ?