74 zające i bażant

W roku 1995 - 74 zające i bażant to rozkład rekordowy!
Dawniej byłby on uznany za słaby - dziś to już tylko marzenie.
Proszę porównać jak było 4 lata później ...