Zawody strzeleckie

4 sierpnia 1996r. Wielobój myśliwski - memoriał im. Andrzeja Ciemniewskiego.
Na zdjęciu: Jego synowie, władze wojewódzkie i zwycięzca zawodów - Krzysztof Łyczykowski.