Grudzień 1974r. Pierwszy jeleń byk Zbyszka Ciemniewskiego.