Poczta

W tym miejscu był mój adres mailowy. Jednak gdy ilość niechcianych wiadomości przekroczyła 300 dziennie, postanowiłem go zlikwidować.