piękne nogiładne nogi
Konkurs na piękne nogi:  Historia konkursu na piękne nóżki

Pomysł konkursu narodził się w lutym 2000 roku. Wtedy to wykonałem pierwsze zdjęcia nóżek żony, kuzynki, sąsiadki i koleżanek z pracy, łącząc w ten sposób swoje uwielbienie łowiectwa i kobiecego piękna.
Tak, tak! Łowiectwa, bo damskie kolanka tworzą jedną z piękniejszych tradycji łowieckich (odnośnik na dole strony).
Nie spodziewałem się, że mój konkurs stanie się areną zaciekłej rywalizacji. Dziewczyny walczyły zawzięcie o jak najwyższe miejsce, polecając konkurs znajomym, bo wtedy jedna osoba mogła oddać tylko jeden głos (teraz można głosować raz na dobę).
Z tamtych czasów do dziś w konkursie pozostały piękne nóżki P, K, R, Z i E. 
Pierwszą liderką została E, potem przez wiele lat w konkursie nieobecna, gdyż w roku 2000 jej piękne nogi spadły na ostatnie miejsce, a w roku 2001 zostały zastąpione innymi.
To był błąd tego konkursu - mój błąd. Zamiast dodawać do konkursu nowe piękne nogi, zastępowałem jedne drugimi. Od roku 2009 nóżki będą już tylko dodawane.
E wróciła do konkursu w grudniu 2008. 
Później, przez wiele miesięcy, przewodziły stawce piękne nóżki P, walcząc o prymat z nogami K, z którymi wygrywały przez długi czas zaledwie o kilka punktów, aż w końcu wyprzedziły je wyraźnie i zdobyły przewagę dochodzącą do 50 punktów. Jednakże jak szybko tę przewagę zdobyły, tak też szybko ją utraciły i prawie cały następny rok, to jedne, to drugie wychodziły na prowadzenie. 
W marcu 2002 roku pojawiły się piękne nóżki S i L. W tym czasie nogi P zaczęły znowu wyraźnie górować nad K i gdy już się wydawało, że będą samodzielnie królować, zostały po blisko miesięcznej walce pokonane przez S.
Ustaliły się rywalizujące pary. Aktualna liderka - S miała niewielką przewagę nad P. O trzecie miejsce przez dwa lata walczyły ze zmiennym szczęściem K i L, a różnice między nimi nie przekraczały 20 punktów. Dopiero w roku 2009 wyraźnie wzrosła przewaga L.
Podobnie wyrównany bój toczyły piękne nóżki R i Z. Kiedyś nogi R miały dużą przewagę, ale ich notowania osłabły, gdy pojawiły się kompozycyjnie podobne, rewelacyjne nogi S.
W roku 2010 nóżki Z pokonały R (po 7 latach walki - wpis w rankingach z 30.06.2010) i zaczęły zbliżać się do K. Fascynująca walka Z i K trwała wiele miesięcy. Już w grudniu było blisko zmiany miejsc - Z zaciekle goniła K, ale nie dała jej rady. Pokonała ją dopiero w styczniu 2011, ale K jeszcze kilka razy wracała do walki. Ostatecznie nie dała rady i teraz wyraźnie przegrywa. Zarówno tę, jak i pozostałe walki można prześledzić w rankingach (odnośnik na dole strony). 
Nowości z czerwca 2009:
Dodałem do konkursu piękne nogi M i przyznałem im średnią z punktów zgromadzonych przez konkurentki. 
Nowości z lipca 2009:
Przyznając nowym nóżkom średnią ilość wszystkich punktów popełniłem błąd, gdyż krzywdziłem te, na które od 9 lat oddano ponad 1000 głosów. Przez ten błąd miały one o kilkaset punktów mniej niż te nowe, na które oddano głosów kilka lub kilkanaście. Wobec tego postanowiłem wyrównać szanse.
Pozostawiłem ilości punktów uzyskane przez nóżki z czołówki konkursu, gdyż wyniki głosowań z czerwca potwierdziły ich wyraźną przewagę. Natomiast pozostałe punkty przeliczyłem, uwzględniając wyniki głosowań czerwcowych. 
Nowości ze stycznia 2011:
Dodałem do konkursu piękne nogi J i na początek przyznałem im średnią z punktów zgromadzonych przez wszystkie konkurentki. Aby uniknąć błędu, o którym wspomniałem wyżej, pod koniec marca, zależnie od ilości głosów jakie zdobędą nogi J, ich punkty zostaną przeliczone i otrzymają średnią z sumy głosów tych rywalek, na które przez 3 miesiące głosowano podobną ilość razy. 
Nowości z 31.03.2011:
Przeliczyłem punkty przyznane nóżkom J. W ciągu 3 miesięcy otrzymały one 14 głosów, czyli ilość porównywalną z E (12), R (16) i K (19). Tak więc przeliczona ilość punktów J, to średnia głosów E, R i K zdobytych do 9 stycznia (dzień debiutu J) plus 14 głosów oddanych na J.