Oto porównanie jelenia i sarny, gatunków tak bardzo różnych, a przez okrutną niewiedzę tak często mylonych.
Od lewej: jeleń byk (100-250 kg), jeleń łania (70-120 kg), sarna kozioł (14-21 kg) i sarna koza (12-16 kg).