Październik 2003 w Estonii.
Dwuletni byk łosia,
strzelony przez Kolegę
Krzysztofa Adamkiewicza.