Leśną dróżką, przez mostek nad rzeczką, wjeżdża się wprost na myśliwską kwaterę.
Jest to jeden z kilku drewnianych budynków, utrzymanych w stylu starej estońskiej wioski.