Codziennie były 3 gorące posiłki. Z lewej - butelka zacnej wódeczki. Sporo ich obaliliśmy i nie tylko ich...
Nad drzwiami widać zdjęcie ponad 300 kilogramowego odyńca. Miał szable o długości 29 cm.