Robert z potężnym 170 kilogramowym odyńcem, ogromnym lecz młodym, więc z niemedalowym orężem.
Jednak dla myśliwego nie medale mają znaczenie, tylko moc przeżyć, a te rosną wraz z masą odyńca.