Mocny, pięknie podpalany, złotomedalowy oręż dzika strzelonego przez Jurka,
wyceniony na 135,25 punktów CIC. Potęga!!!