Powitanie gór podczas przekroczenia 1000 m n.p.m. Kirgizi witają góry wódką i chlebem.
Trzeci od lewej stoi Jurek Wieczorek, a kuca - Grzegorz Wieczorek.