Kolega Jurek Wieczorek przy tradycyjnej kirgiskiej jurcie.