Na 5000 m n.p.m.

spotkaliśmy ojca

naszych podprowadzających.

Warto zwrócić uwagę

na jego obuwie.