Bawół

Bawół strzelony przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
dnia 14.05.1996r. w Zimbabwe.