Daniel

Daniel strzelony przez Kolegę Mariusza Janeckiego,
dnia 25.10.1997r. w Czechach.