Guziec Mariusza

Guziec strzelony przez Kolegę Mariusza Janeckiego,
dnia 3.08.1998r. w Namibii.