Gnu

Antylopa Gnu strzelona przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
dnia 10.05.1996r. w Zimbabwe.