Impala

Antylopa Impala strzelona przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
dnia 8.05.1996r. w Zimbabwe.