Blessbock strzelony przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
dnia 1.05.2001r. (w południe) na farmie Kachauchab w Namibii.