Hartebeest strzelony przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
dnia 27.04.2001r. (w południe) na farmie Luehl w Namibii.