Oryx strzelony przez
Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
wieczorem 27.04.2001r. na farmie Lichtenstein w Namibii.