Springbock strzelony przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
rankiem 30.04.2001r. na farmie Kachauchab w Namibii.