Springbock strzelony przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
wieczorem 2.05.2001r. na farmie Kachauchab w Namibii.