Steinbok strzelony 8.05.2003r. w Thabazimbi (RPA) przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego