Kudu

Kudu strzelone przez Kolegę Krzysztofa Ciemniewskiego,
dnia 19.05.1996r. na plantacji bawełny w Zimbabwe.